Droneopmåling

Masanti har uddannede piloter på alle vores kontorer. Piloterne er forsynet med droner, som kan foretage opmåling af terræn, indmåling af bygningger, fotografere tagflader og meget andet. Vi benytter dronerne til mange forskellige arbejder, såsom terrænopmåling i forbindelse med byggeri eller anlægsopgaver, fotodokumentation af igangværende opgaver, inspektion af svært tilgængelige områder, såsom tagflader, ledningsopmåling - ja, det er næsten kun fantasien der sætter grænsen for hvad dronerne kan. I en kombination med vores øvrige måleudstyr kan vi opnå stor præcision i arbejde med opmåling med droner.

Maniitsoq Hovedkontor

Foto: Maniitsoq Hovedkontor