Blowerdoor-test

Trykprøvning af byggeri – Blowerdoor-test

Masanti A/S tilbyder trykprøvning af nye huse, huse under opførelse når dampspærre er monteret, og
sluttrykprøvning, samt undersøgelser i forbindelse med planlagte renoveringer.

Fordele ved et tæt hus:

 • Med et tæt hus er det muligt at undgå fugtproblemer og med tiden svamp og skimmel i konstruktionerne.
 • Et tæt hus vil medføre væsentligt mindre udgifter til opvarmning.
 • I forbindelse med trykprøvning kan man f.eks. lokalisere utætheder, hvor det trækker ind med kold luft, eller finde frem til dårligt isolerede områder ved renovering og udbedring af skader mm.

Hvad er trykprøvning.

Ved en trykprøvning skaber man en trykforskel på 50 Pa. mellem ude og inde.
Det svarer til en vindpåvirkning på ca. 10 meter pr. sekund på alle sider af bygningen.

Hvordan foregår en trykprøvning.

 • Der monteres en fleksibel dør med en ventilator i en af husets døråbninger.
 • Ventilationskanaler, udluftninger, afløb og emhætte afdækkes.
 • Ventilatoren startes, og der etableres henholdsvis et konstant undertryk/overtryk i bygningen.
 • Tæthedsprøven udføres med opkoblet computerudstyr, hvorved det er muligt at konstatere, hvor meget luft, der kan slippe ind eller ud gennem konstruktionen.
 • Der udstedes en trykprøvningsrapport.

Et utæt byggeri

 • Leder varm fugtig luft fra boligen ud i konstruktioner i vægge og tag. Når varm luft fra bygningen nedkøles på vej gennem isoleringsmaterialet,  fortættes luften og der udskilles vand.
 • Den fugt som derved ophobes i isoleringsmaterialet, kan ikke nå at tørre ud i løbet af sommeren.
 • Udvikling af svampesporer og skimmel vil nu have optimale betingelser for at udvikles i det fugtige miljø, og herved forringe indeklimaet.

Et tæt byggeri

· Undgår udvikling af mug og svamp i konstruktionerne.
· Hvis boligen samtidig ventileres med frisk luft gennem ventilationsåbninger, mekanisk ventilation eller ved at åbne vinduer, giver det et langt sundere og mere behageligt indeklima, end ved en utæt bygning, hvor ventilationen og dermed den luft beboerne indånder, foregår gennem gammelt isoleringsmateriale.

Anden anvendelse af trykprøvning

Trykprøvning kan med fordel anvendes i sager, hvor man ønsker dokumentation af f.eks. godt udført, dårligt udført, eller forkert udført byggeri.
Trykprøvning er desuden meget anvendelig i kombination med termografi (måling af overfladetemperatur), hvor problemer i byggeriet kan visualiseres og dokumenteres, som f.eks. dårlig udført dampspærre, isolering eller dør og vinduesmontering.
Eller måske blot fordi man ønsker at optimere sin bolig.

Maniitsoq Hovedkontor

Foto: Maniitsoq Hovedkontor